20110715-IMG 2560-Tràigh Niosaboist, Eilean Na Hearadh