20120419-IMG 4679-Rùm from, Ealaghol, An t-Eilean Sgitheanach