20120420-IMG 4748-Sròn Daraich, An t-Òrd, An t-Eilean Sgitheanach