20120420-IMG 4749-Sròn Daraich, An t-Òrd, An t-Eilean Sgitheanach